Jdi na obsah Jdi na menu
 


Besedy

 

Nabídka besed pro děti


 

Nabídka lekcí informační gramotnosti je určená pro 1. a 2. stupeň ZŠ ve Vimperku. Po dohodě s knihovníkem dětského oddělení je možno připravit besedy i pro MŠ, ZŠ praktickou a malé Gymnázium ve Vimperku.

Vše na telefonním čísle 380 070 060  u paní Evy Buryánové.


 

Besedy se konají vždy v dopoledních hodinách po předběžné dohodě s vyučujícím. Délka trvání je 45 až 90 minut.


 

Besedy pro MŠ :

 

Večerníček – věnováno výročí televizního vysílání. Pomocí četby si připomeneme to nejlepší z Večerníčků a tvorbu Václava Čtvrtka / MŠ + I.třídy/


 

Kde se vzaly pohádky? - povíme si, co to je pohádka a o čem vypráví. Pomocí chuti, hmatu, kvízů i skládanek si zopakujeme ty nejznámější pohádky  /MŠ + I. třídy/.


 

Kritické myšlení – pomocí příběhu z knížky „Kvak a Žbluňk jsou kamarádi navedeme děti k diskuzi a přemýšlení o čteném textu /MŠ + I. třídy./

I. třídy:

     

    Poprvé v knihovně- seznámení s pojmy knihovna a knihkupectví, kniha a časopis, spisovatel a ilustrátor. Řekneme si, jak si knížku u nás vyhledat, jak si ji vypůjčit a jak se k ní doma chovat. Při besedě budeme malovat i číst.


 

Hrajeme si s abecedou – pomocí písniček s dětmi složíme abecedu, zahrajeme si na spisovatele i ilustrátora. Pomocí kvízů a zpřeházených slabik složíme slova a dokonce i začátek pohádky.


 

      Máme rádi zvířata... pomocí ukázek z        

      knížek /např. K. Čapka, M. Zinnerové, E. 

      Beranové, …/ se děti dozví řadu zajímavostí

      o chování pejsků a kočiček. Při besedě 

      budeme skládat obrázky, soutěžit

      a také zpívat. / MŠ + I. třídy/


II. třídy:

 

Podruhé v knihovně – beseda o orientaci v knihovně a o knížkách určených dětem II. tříd. Edice První a Druhé čtení, Už jsem čtenář, ...

Ilustrátoři a ilustrace- děti seznámíme s nejznámějšími ilustrátory a spisovateli - ilustrátory.


 

Ilustrátorka H. Zmatlíková – beseda o naší nejznámější ilustrátorce. Povíme si o tom, jaké knížky nám ilustrovala a přečteme si z nich ukázky.


 

Ferda mravenec - připraveno k výročí vzniku této literární postavičky a 115. výročí narození jejího autora. Děti se dozvědí i o O.Sekorovi, o tom, co je to kreslený seriál /komiks/, napíšeme společně obrázkový dopis a vyluštíme podle šifrovací tabulky kvíz. Při hledání dalších knih o mravencích si procvičíme orientaci jak v beletrii, tak i v naučné literatuře.

 

Jak si vybírat knížky... aneb Krásné knihy z nakladatelství Baobab a Meander – při besedě si vysvětlíme, co je to nakladatelství, co znamenají doslovně jejich názvy, podíváme na Internetu na jejich www. stránky a ukážeme si, jaké knížky v nich vznikají /jak vůbec vznikne kniha/

 


 

III. třídy:

 

Potřetí v knihovně pomocí úkolů si děti zopakují orientaci v knihovně, základní rozdělení literatury, atd., dozvědí se o edici Třetí čtení. Seznámí se s novinkami literatury pro III. třídu.


 

Bajky – děti se seznámí s bajkami a jejich nejznámějšími tvůrci. Povíme si něco o lidských vlastnostech.


 

Příběhy dětí – čtení ukázek z nejznámějších knížek o dětech. Seznámení se  životem dětí v minulých dobách, s rozdíly života na vesnici a ve městě.


 

Co se sluší a co ne – základy slušného chování, ukázky z knih a knih o této tématice ...

 

Hrajeme si na básníky – povídání o poezii a hraní si s rýmy. Děti se dozvědí, co je poezie, kdo jsou básníci, atd.


 

IV. - V. třídy:


 

Počtvrté v knihovně- seznámení s on-line katalogem

knihovny, s vyhledáváním si knih na regále pomocí tohoto katalogu.


 

Popáté v knihovně – zábavnou formou si děti procvičí hledání v on-line katalogu, seznámí se s www stránkami knihovny, zajímavými internetovými stránkami pro děti a dozvědí se, jak vyhledávat informace ve slovnících, encyklopediích a na internetu. Povíme si o bezpečnosti při používání sociálních sítí. 


 

Dětská detektivka – ukázky knih tohoto žánru, jejich autoři - starší i ti současní.

 


 

Dobrodružná literatura - hlavních tvůrcích. Ukážeme si, jak si takové knihy vyhledat v knihovně a přečteme si ukázky z nejzajímavějších knih. povídání o dobrodružství, o literatuře a


 

Smějeme se s knížkou – povídání o autorech humoristické literatury pro děti a čtení ukázek z jejich knížek.


 

Pověsti – šumavské pověsti a jejich autoři


 

Pro děti vyšších ročníků lze připravit besedy na jakékoliv téma po domluvě s knihovníkem.